O nás

Název
Letňany hravě, z. s.

Sídlo
Kadečkové 774/12, Letňany, 199 00 Praha 9

Identifikační číslo
14442060

Bankovní spojení
2902205514/2010

Právní forma
Spolek

Účel
Účelem spolku je realizace společenských aktivit pro obyvatele městské části Praha 18 – Letňany, zvláště se zaměřením na rodiny s dětmi.

Název nejvyššího orgánu
Členská schůze

Statutární orgán – výbor
předseda
Bc. VERONIKA VAVROUŠKOVÁ

místopředseda
PhDr. PAVEL MUCHKA

člen výboru
Ing. JAN VAVROUŠEK

Způsob jednání
Předseda spolku řídí činnost spolku a reprezentuje ho navenek. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn samostatně jednat jménem spolku, zejména uzavírat smluvní vztahy a podepisovat listiny. O své činnosti pravidelně informuje výbor. Místopředseda spolku zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti nebo na základě jeho pověření, a to v plném rozsahu práv a povinností náležejících předsedovi.